NICOLAU BORRÀS

L'any 1530 va naixer a Cocentaina Nicolau Borràs Falcó. Els seu pares foren el sastre Jerònim Borràs i Úrsula Falcó.  Tenia a més tres germans: Àngela, Leonor i Francesc.  Sembla que va aprendre a pintar amb Joan de Joanes. El propi Nicolau Borràs ho va reconèixer en alguna ocasió, i a tota la seua obra es pot apreciar influències "Joanesques".

Monestir de Sant Jerònim de Cotalba

L'any 1560 va ser ordenat presbiter a l'església de Santa Maria de Cocentaina, i més tard, en 1576  va prendre l'habit de frare gerònim ingressant al monestir de Sant Gerònim de Cotalba on va viure fins a la seua mort, excepte durant un breu temps entre 1579-80 que canviarià d'ordre, es farà franciscà i viurà en València.  Va morir en 1610 al monastir de Sant Jeroni de Cotalba, Alfahuir, prop de Gandia. 
Com a pintor va destacar per ser considerat com el millor deixeble de Joan de Joanes, però diferenciant-se del seu mestre per l'us de colors més freds i apagats, tal vegada per donar més importància al dibuix. Com molts pintors del Renaixement utilitzarà la perspectiva a les seues obres, pintant paisatges imaginaris com a fons de les seues obres. Els personatges de  les seues pintures seran persones, en molts casos humils, i sempre pintarà temes religiosos. 

Obres de Nicolau Borràs


Retaule de les Ànimes amb la misa de Sant Gregori. (1574).

Concatedral de Sant Nicolau de Bari d´Alacant. Sabem que Borrás va realitzar diverses versions del particular en altres retaules de les ànimes lamentablement desaparesguts (com els de l´esglèsia de San Miquel, d´Ontinyent, i el convent franciscà de San Sebastián, de Cocentaina) desmembrats i depositats al Museu de Belles Arts de Valencia (com les taules que, procedents de Cotalba.


Grillasa del Sant Sopar. És l'única obra de Nicolau Borràs que es conserva al Monestir de Sant Jeroni 

Santa Maria Magdalena, Sant Benet i Sant Francesc. Pintura que actualment es pot veure a l'exposició sobre Nicolau Borràs al Palau Comtal de Cocentaina